Landbouw in beeld

Een inventarisatie van de agrarische sector in het middengebied van Zuid-Limburg.

Het unieke landschap van Zuid – Limburg is doorlopend in beweging. Er staat grote druk op de agrarische sector en er is steeds meer aandacht voor landschapsbehoud en natuurontwikkeling. Ons landschap staat daardoor volop in de schijnwerpers.

De gemeentes in het Middengebied van Zuid – Limburg willen een duidelijke visie op de toekomst van het buitengebied ontwikkelen. Een visie waarin ruimte is voor ontwikkeling, met respect voor het landschap. We hebben u nodig om tot deze visie te komen. Als eigenaar of gebruiker van het buitengebied weet u tenslotte als geen ander wat er speelt en leeft. Praat mee over de ontwikkelingen in uw buitengebied, de agrarische sector én uw individuele situatie.

Het

onderzoek

De

planning

De

stakeholders

Waarom

meedoen?

De aanleiding

Het strategisch actieplan Middengebied Zuid – Limburg gaat in op de beleidsuitdagingen voor gemeenten in het groene hart van de regio. In het strategisch actieplan staat als ambitie voor landschap en landbouw in het middengebied:

“De landbouw in het middengebied moet zich vernieuwen in nieuwe uitdagende richtingen: kleinschaligheid, klimaatadaptie, precisielandbouw, korte afzetlijnen. Voorzie de stad van voedsel, wordt beschermvrouw van het zo unieke landschap en je zult er voor beloond worden. De Nationale landbouwtransitie moet in Zuid-Limburg een unieke middengebied signatuur krijgen met de agrariër als duurzaamheidsgids in een omgeving die streeft naar zelfvoorzienendheid (streekproducten en korte ketens).’’

Het doel is een vitale, toekomstbestendige en duurzame agrarische sector die in harmonie is met milieu, natuur en landschap. De agrarische sector is leidend bij het behoud van de unieke waarden van het Middengebied.

Bekijk onze planning

Waarom meedoen?

null

Toekomst van uw bedrijf

Als eigenaar of gebruiker van het buitengebied weet u als geen ander wat er speelt en leeft. Door mee te doen aan dit onderzoek krijgt u scherp op het netvlies hoe uw persoonlijke omgeving eruit ziet.Lees meer »
null

U krijgt veel informatie over uw bedrijf en omgeving

Op basis van beschikbare digitale ruimtelijke gegevens (zoals de vigerende bestemmingsplannen buitengebied) en openbare GIS-gegevens, is voor u in beeld gebracht hoe uw bouwvlak eruit ziet en hoe het gebruikt wordt.Lees meer »
null

Maatwerk in de vorm van een keukentafelgesprek

Het beeldrapport van uw locatie wordt u aangeboden als u een afspraak maakt voor een keukentafelgesprek. Het beeldrapport vormt een belangrijk uitgangspunt voor deze verdiepingsslag.Lees meer »
null

Beeldrapport en waardevolle informatie

Zowel het bureauonderzoek als het verdiepingsonderzoek via het keukentafelgesprek leidt tot waardevolle informatie.Lees meer »

Ons laatste nieuws

Stakeholders