De toekomst van uw bedrijf in het Middengebied Zuid-Limburg

In het buitengebied van onze gemeente liggen vele percelen met de bestemming agrarische bouwkavel. We nodigen eigenaren en gebruikers graag uit om mee te praten over de toekomstvisie, ook als er geen agrarisch bedrijf op uw kavel is gevestigd.

Of u nu ter plaatse een bedrijf exploiteert of niet, wij willen graag weten wat er speelt en hoe u de toekomst van uw kavel en de omgeving ziet. Praat mee over de ontwikkelingen in uw buitengebied, de agrarische sector én uw individuele situatie.

Meedoen?

Inventarisatieformulier

Om deze informatie gestructureerd in beeld te brengen is het vertrekpunt een uitgebreid inventarisatieformulier. Dit formulier vullen we zo ver mogelijk in met informatie uit openbare bestanden. Op basis van het bureauonderzoek wordt er een concept beeldrapport gemaakt dat als uitgangspunt gebruikt wordt bij de keukentafelgesprekken.

Het gesprek met onze adviseur gaat over diverse thema’s zoals:

  • Bedrijf en bedrijfsvoering
  • Omvang van bedrijf en ruimte voor ontwikkeling
  • Meewerkende gezinsleden of medewerkers
  • Onderhoudsstaat van (leegstaande) gebouwen
  • Uw toekomstvisie voor het bedrijf
  • Relevantie van actuele maatschappelijke thema’s

Informatie uit de individuele gesprekken wordt  toegevoegd aan het beeldrapport. Dit complete beeldrapport krijgt de individuele deelnemer persoonlijk aangeboden en kan uitstekend gebruikt worden met het oog op eventuele vervolgstappen voor de ontwikkeling van zijn eigen locatie.

Een voorbeeld van dat beeldrapport kunt u hier downloaden.

Neem contact op

Eindrapportage

Vanuit de individuele beeldrapporten wordt een eindrapportage per gemeente gemaakt. Daarin staan de algemene bevindingen per gemeente. Tenslotte volgt een eindrapportage met de algemene bevindingen voor het gehele Middengebied Zuid-Limburg.

Onze adviseurs