Meerdere stappen

Het onderzoek start met een bureauonderzoek. Vervolgens willen we alle 500 agrarisch bedrijfslocaties in het Middengebied Zuid-Limburg de kans geven om een persoonlijk gesprek aan te gaan met onze adviseurs.

De planning is per gemeente verschillend. Bij het inplannen van de bedrijfsbezoeken houden we uiteraard rekening met uw persoonlijke omstandigheden. De meeste bedrijfsbezoeken zullen plaatsvinden tussen medio 2022 en medio 2023.

Neem contact op