Voortgang inventarisatie agrarische bedrijven

In het middengebied van Zuid-Limburg werken zeven gemeenten, waaronder Beekdaelen, samen aan de ontwikkeling van een visie op de toekomst van het buitengebied en de agrarische bedrijven in dit gebied. Een visie die -met respect voor het landschap- ruimte moet bieden voor verdere ontwikkeling en die mede gebaseerd is op de inzichten en ervaringen van…