null

Toekomst van uw bedrijf

Als eigenaar of gebruiker van het buitengebied weet u als geen ander wat er speelt en leeft. Door mee te doen aan dit onderzoek krijgt u scherp op het netvlies hoe uw persoonlijke omgeving eruit ziet. Belangrijker is dat u een opmerkelijke kans krijgt om aan te geven welke ontwikkelingen u in uw omgeving wenst te realiseren. Zo praat u mee over de ontwikkelingen in uw buitengebied, de agrarische sector én uw individuele situatie.

null

U krijgt veel informatie over uw bedrijf en omgeving

Op basis van beschikbare digitale ruimtelijke gegevens (zoals de vigerende bestemmingsplannen buitengebied) en openbare GIS-gegevens, is voor u in beeld gebracht hoe uw bouwvlak eruit ziet en hoe het gebruikt wordt. Dat geldt ook voor de gegevens over de omgevingskwaliteiten van uw bouwvlak. Het bureauonderzoek leidt tot een beeldrapport van uw locatie. Dit is een handzaam beeldrapport dat u aangeboden wordt in de volgende fase van het onderzoek.

null

Maatwerk in de vorm van een keukentafelgesprek

Het beeldrapport van uw locatie wordt u aangeboden als u een afspraak maakt voor een keukentafelgesprek. Het beeldrapport vormt een belangrijk uitgangspunt voor deze verdiepingsslag. Een ervaren adviseur gaat met u in gesprek over uw ambities met betrekking tot uw locatie voor de toekomst. Er zijn veel kansen om op in te spelen. Denk aan zaken als voedselproductie, landschapsontwikkeling, energietransitie, recreatie en toerisme, streekproducten, water, etc.  Belangrijk tijdens dit gesprek is om vooral aandacht te besteden aan uw individuele belangen. De vitaliteit van uw locatie draagt immers bij aan de totale gebiedsontwikkeling.

null

Beeldrapport en waardevolle informatie

Zowel het bureauonderzoek als het verdiepingsonderzoek via het keukentafelgesprek leidt tot waardevolle informatie. Met deze informatie kunnen de deelnemende gemeentes een visie ontwikkelen voor het unieke buitengebied en daarbij rekening houden met hetgeen er leeft in het gebied. Als individuele deelnemer krijgt u een mooie kans om met een professional te sparren over kansen en bedreigingen. Het beeldrapport en de verzamelde informatie kunt u desgewenst gebruiken bij het maken van vervolgstappen. Dit alles met het oog op een duurzame en toekomstbestendige locatie die bijdraagt aan een vitaal Middengebied Zuid Limburg.