Gemeenten

In 2019 zetten de gemeenten Gulpen-Wittem, Eijsden-Margraten, Vaals, Stein, Voerendaal, Beekdaelen, Valkenburg aan de Geul en Simpelveld samen hun schouders onder het gezamenlijk strategisch actieplan Middengebied Zuid-Limburg, ‘van groen hart tot groene long’.
null

Limburgse Land- en Tuinbouwbond

De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) onderkent de noodzaak van anders boeren en onderkent ook de kansen die zich daarbij voordoen. Als dé belangenbehartiger van agrariërs in Limburg, die positie kiest op het snijvlak tussen de ondernemer en de maatschappij, is zij een warm pleitbezorger voor het ‘Strategisch actieplan Middengebied Zuid-Limburg’.

”Land- en tuinbouw is geen economische activiteit die je kunt saneren en bij wijze van spreken naar het buitenland kunt verplaatsen. Boeren en tuinders stofferen ook het landschap, houden water vast en zorgen voor biodiversiteit. Als we met zijn allen zorgen dat de boeren in het Heuvelland een boterham kunnen verdienen, dan zorgen zij voor gezond voedsel en mooie omgeving.”

Jean-Paul van Aubel, voorzitter LLTB-regio Zuid

Uitgebreide informatie over de LLTB is te vinden op www.lltb.nl

null

Provincie Limburg

Een hoogwaardige landschap is voor de economie van het Middengebied en daarmee heel Zuid-Limburg essentieel, maar is niet vanzelfsprekend. De landbouw heeft daarin als grootste beheerder een belangrijke positie. We willen de kwaliteiten van het Zuid-Limburgse landschap versterken en verbinden met de maatschappelijke opgaven. Dit met het doel om een duurzame perspectiefvolle economische dynamiek in Zuid-Limburg te creëren waarin de landbouw een duurzame functie heeft. Kennis en inbreng vanuit de landbouw zelf is daarbij essentieel. Door de inventarisatie in het Middengebied Zuid-Limburg kunnen de kansen vanuit de agrarische sector veel beter verbonden worden met de kansen die er liggen vanuit de maatschappelijke opgaven. Het biedt daarmee ook een goede basis voor samenwerking.

Herman van Steenwijk (senior beleidsmedewerker ruimte)

 

Meer informatie over de Provincie Limburg is te vinden op www.limburg.nl

null

Waterschap Limburg

“Waterschap Limburg zorgt in heel Limburg voor veilige dijken en voor voldoende, schoon en natuurlijk water. De taken van het Waterschap Limburg en de vitaliteit van de land- en tuinbouw in het Middengebied Zuid-Limburg haken sterk in elkaar. Het zou mooi zijn als uit de inventarisatie in het Middengebied Zuid-Limburg duidelijk wordt hoe er door de agrarische sector ingespeeld kan worden op de kansen die er liggen in relatie tot de taken van Waterschap Limburg”, aldus Jean Paul Severijens (beleidsmedewerker).

Uitgebreide informatie over Waterschap Limburg is te vinden op www.waterschaplimburg.nl

null

Nederlandse Fruittelers Organisatie

De Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) is de belangenbehartiger voor de fruitteelt in Nederland. De fruitteelt is voor het Middengebied Zuid-Limburg een belangrijke bedrijfstak die sterk beeldbepalend is voor de kwaliteit van het platteland.

Fruitteelt zorgt voor een prachtige variatie in het Landschap en draagt met haar producten bij aan een betere gezondheid.

Bloeiende boomgaarden zijn een lust voor het oog en geven een boost aan biodiversiteit. Voorwaarde voor behoud van onze fruitteelt zijn ruimte voor ondersteunende  voorzieningen, gewasgezondheid en beschikbaarheid van water.

Eric Huids (voorzitter NFO-Kring Limburg)

Meer informatie over de Nederlandse Fruittelers Organisatie is te vinden op www.nfofruit.nl

null

Fruitveiling Margraten

Sinds juni 2021 is Fruitveiling Margraten een samenwerking aangegaan met Koninklijke FruitMasters. De vestiging van Fruitveiling Zuid-Limburg in Margaten blijft een belangrijke rol spelen als servicelocatie voor het koelen en sorteren van fruit. Zuid-Limburg is en blijft een belangrijke fruitregio. De rijke bodem en zuidelijke ligging zorgen voor een hoogwaardig en smaakvol product.
null

Natuurrijk Limburg

Kort en krachtig staat Coöperatie Natuurrijk Limburg voor: ‘het realiseren van een gezonde natuurinclusieve landbouw’. Dit wil zeggen: het komen tot een economisch verantwoorde landbouw die in balans is met een rijke biodiversiteit en de daartoe te stellen kwaliteitseisen aan de omgeving.

We zijn ervan overtuigd dat door de successen die zichtbaar worden, een intrinsieke motivatie ontstaat bij ondernemers om te ondernemen via de natuurinclusieve methode. Op weg naar een bedrijfsgerichte aanpak en een noodzakelijke verbreding van specifieke aandacht voor natuur en landschap naar een integrale aandacht voor de natuurlijke randvoorwaarden.

Meer informatie over Natuurrijk Limburg is te vinden op de website: https://www.natuurrijklimburg.nl/

null

Aelmans Adviesgroep

Aelmans Adviesgroep is als adviesbureau betrokken bij dit project. Het bureau levert een belangrijke bijdrage aan het nauwkeurig in beeld brengen van wat speelt en leeft in het Middengebied Zuid-Limburg. Ervaren adviseurs Marita Kreuels, Andrea Senden en Gerben Hoogeveen gaan met de ondernemers individueel aan tafel. Alle drie zijn goed bekend in de regio, hebben ruime ervaring en affiniteit met dit buitengebied. Deze adviseurs beschikken over relevante agrarische kennis en kennis van het gebied. Zij hebben de kwaliteiten om naar ondernemers te luisteren en in beeld te brengen hoe ondernemers zelf de toekomst van hun kavel en hun omgeving zien. Tevens maakt Aelmans Adviesgroep een duidelijk beeldrapport voor de deelnemers. Dit rapport bevat gegevens van de individuele locaties. De informatie uit de keukentafelgesprekken wordt door de adviseurs vervolgens aan dit beeldrapport toegevoegd. Het complete beeldrapport krijgt de deelnemer later aangeboden en kan uitstekend gebruikt worden met het oog op de eigen vervolgstappen over de toekomst van de eigen locatie.

Meer informatie over Aelmans Adviesgroep is te vinden op www.aelmans.com