Relatie met Limburgs Programma Landelijk Gebied

De doelen die het kabinet gesteld heeft met betrekking tot stikstofreductie, zijn volop in het nieuws. Er zijn terecht veel zorgen over de impact en uitvoerbaarheid hiervan. Belangrijke basis voor deze plannen vormt immers het perspectief voor de groep agrarische ondernemers. Opgaven op het gebied van natuur, inclusief stikstof, water en klimaat Provincie Limburg werkt…