Relatie met Limburgs Programma Landelijk Gebied

De doelen die het kabinet gesteld heeft met betrekking tot stikstofreductie, zijn volop in het nieuws. Er zijn terecht veel zorgen over de impact en uitvoerbaarheid hiervan. Belangrijke basis voor deze plannen vormt immers het perspectief voor de groep agrarische ondernemers. Opgaven op het gebied van natuur, inclusief stikstof, water en klimaat Provincie Limburg werkt…

Voortgang inventarisatie agrarische bedrijven

In het middengebied van Zuid-Limburg werken zeven gemeenten, waaronder Beekdaelen, samen aan de ontwikkeling van een visie op de toekomst van het buitengebied en de agrarische bedrijven in dit gebied. Een visie die -met respect voor het landschap- ruimte moet bieden voor verdere ontwikkeling en die mede gebaseerd is op de inzichten en ervaringen van…