Stikstofnotitie ‘Perspectief in Zuid-Limburg’ aangeboden aan gedeputeerde Lia Roefs

Op vrijdag 9 december boden wethouder Peter Janssen (Beekdaelen), wethouder Piet Franssen (Gulpen-Wittem) en wethouder Gerry Jacobs (Eijsden-Margraten) de notitie ‘Perspectief in Zuid-Limburg, een gemeentelijke visie op de transitie van het landelijk gebied’ aan gedeputeerde Lia Roefs van Provincie Limburg aan. De notitie werd aangeboden tijdens de Bestuurdersconferentie NOVEX Zuid-Limburg, ten overstaan van alle Zuid-Limburgse…

Landschapskader Beekdaelen

De gemeente Beekdaelen kenmerkt zich door een fraai en afwisselend landschap. Dit willen wij graag in stand houden en waar mogelijk versterken. Om de bestaande kwaliteiten in beeld te brengen en vooruit te blikken naar de toekomst, hebben wij het ‘Landschapskader Beekdaelen’ op gesteld. Het Landschapskader Beekdaelen is een visie- en inspiratiedocument, dat weergeeft hoe…

Gebied met toegevoegde waarde voor omliggende steden

De plattelandsgemeenten in Zuid-Limburg hebben behoefte aan een gezamenlijke visie op het middengebied tussen de verstedelijkte regio’s Maastricht, Sittard-Geleen en Parkstad. Het middengebied wordt bestempeld als de groene long van Zuid-Limburg. Het gebied is open, relatief dunbevolkt, met een gezond klimaat. Als zodanig is dat gebied ook van grote toegevoegde waarde voor de omringende steden.…

Landbouw als drager van een uniek landschap

Het unieke landschap van Zuid Limburg is doorlopend in beweging. Het gebied staat volop in de schijnwerpers. De samenwerkende gemeentes willen met de ondernemers in het gebied een duidelijke visie op de toekomst van het buitengebied ontwikkelen. Een visie waarin ruimte is voor ontwikkeling, met respect voor het landschap. Daarvoor hebben zij de ondernemers in…